Dnes otevřeno: Pro dospělé: 9 - 17, Děti a mládež 12 - 16 Týdenní pracovní doba
úterý 21/12 17:30

Černé madony v Českých zemích

Za nejvýznamnější černou madonu na světě je považována madona v katedrále v Chartres. . První tato výtvarná díla, madony s tmavou pletí, se u nás objevily již v období středověku a další typy se později rozšířily zejména v 16. až 18. století.

Černé Matky Boží sou spojeny s podivuhodnou mystérií, poutními místy a byly předmětem hluboké úcty věřících. Pojďte společně s námi proniknout do tohoto ikonografického fenoménu a nalaďte se na prožitek Kristova zrození o letošních Vánocích.

Přihlášení nejpozději do 20. 12.2021 emailem na patkal@centrum.cz. V den konání obdržíte odkaz. Potkáme se na platformě Teams.