Dnes otevřeno: Pro dospělé: 9 - 17, Děti a mládež 12 - 16 Týdenní pracovní doba
20/12/2023

Vyhlašujeme 7. ročník literární soutěže

PRAVIDLA LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže

Sedmý ročník soutěže vyhlašuje Městská knihovna Semily dne 20. 12. 2023.

Garanty soutěže jsou knihovnice Bc. Petra Luňáková a Bc. Natálie Jana Holcová.

 

Komu je soutěž určena

 Všem, kdo mají chuť do psaní a dosud nevydali žádnou knihu. Soutěžit mohou:

» děti

» dospělí

» tandem (společné dílo dětí a dospělých)

 

Podoba soutěžního příspěvku

Rozsah textu je 1-3 strany A4, ilustrace vítáme. Delší texty nebudou hodnoceny. Ručně psané příspěvky musí být dobře čitelné.

Navržené téma pro 7. ročník je „Cesta“. Forma (próza, verše) je vaše volba.

Podmínky soutěže

Jeden soutěžící může podat pouze jeden soutěžní text a soutěžit v jedné kategorii (dítě / dospělý / tandem / speciální kategorie – básně).

Součástí vašeho příspěvku musí být dobře čitelné údaje:

» jméno a příjmení

» věk

» e-mailová adresa

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s bezplatným užitím práce, zejména k prezentaci této soutěže v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích a zároveň uděluje  souhlas se zpracováním osobních údajů.  Práce zaslané poštou organizátor nevrací.

Uzávěrka pro odevzdání příspěvků: 5. duben 2024

Příspěvky zasílejte v elektronické podobě v textovém editoru (Word, OpenOffice, LibreOffice) na e-mail souteze.knihovna@gmail.com. Ručně psané a ilustrované příspěvky můžete přinést do kteréhokoli oddělení knihovny.  Soutěžíme o hodnotné ceny: poukaz do knihkupectví, na elektro zboží, knižní dary. Vyhodnocení soutěže proběhne v květnu 2024.