Vyhlášení výsledků proběhlo 10. října v Krkonošské knihovně v Jelení Hoře.

 

Legendární hrdinové pohraničí

Centrum informací a regionálního vzdělávání v Jelení Hoře – „Krkonošská knihovna”

a

Kultur - und Weiterbildungsgesellschaft mbH

vyhlašují

IX. ročník výtvarné soutěže

„Legendární hrdinové pohraničí”

 

Jedná se o další ročník výtvarné soutěže organizované od roku 1996 pro děti a mládež, obyvatele Euroregionu „Neisse-Nisa-Nysa”, dříve známé jako „Krakonoš – Rübezahl – Rzepiór: Duch Krkonoš” a Krabat – znáte je?”.

Cílem soutěže je popularizace legendárních bytostí: vládce Krkonoš - Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra a lužického čaroděje Krabata. Tyto bytosti po staletí existují v regionálním povědomí, literatuře a kultuře obyvatel polsko-česko-německého pohraničí.

Soutěž je organizována ve spolupráci s Lužickosrbskou centrální knihovnou v Budyšíně, působící v rámci Lužickosrbského institutu, Městskými knihovnami v Budyšíně a Görlitz, Knihovnou Christiana Weise v Zittau, Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, Městskými knihovnami v Jablonci nad Nisou, Semilech a České Lípě a s Knihovnou Antonína Marka v Turnově.

Pravidla IX. výtvarné soutěže „Legendární hrdinové pohraničí ”

1. Soutěž je určena pro děti a mládež ve stáří 7 - 19 let z Polska, Německa a Čech.

2. Cílem soutěže je:

 • popularizace legendárních postav: vládce Krkonoš – Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra a lužického čaroděje Krabata, od staletí existujících v regionálním povědomí, literatuře a kultuře obyvatel polského, německého a českého pohraničí.
 • péče a upevňování společné kulturní tradice prostřednictvím umění
 • umělecké vzdělávání a prezentace tvorby dětí a mládeže

3. Účastníci soutěže zhotoví 1 práci libovolnou výtvarnou technikou: kresba, malba, koláž, grafika, řezba atp.  Rozměry prací jsou libovolné, horní hranice malířských prací je 70 x 100 cm

4. Do soutěže lze přihlásit kolektivní práce

5. Soutěže se mohou zúčastnit výhradně práce, které dosud nezískaly ceny v jiných soutěžích a výstavách

6. Účastníci posílají práci, na které (na zadní straně) umístí název, vlastní značku (symbol) a uvedou svůj věk. K práci je třeba přiložit uzavřenou obálku se značkou (symbolem), obsahující lístek s údaji:

 • jméno a příjmení autora práce
 • věk
 • adresa bydliště a telefonní číslo autora práce a jeho e-mailová adresa
 • adresa školy nebo instituce, kde byla práce zhotovena
 • jméno a příjmení učitele nebo školitele, pod jehož vedením byla práce zhotovena
 • název práce

7. Lhůta pro příjem prací: 30. června 2015

8. Práce musí být zaslány na adresu:

        Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

        58–500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 27, Polsko

        nebo doručeny - poštou nebo osobně -  na adresu:

        Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily

9. Odeslání prací může předcházet soutěž ve škole a v takovém případě žádáme o sdělení počtu účastníků, což může pomoci určit celkový počet účastníků naší soutěže

10. Hodnocení zaslaných prací provede komise zvolená organizátorem soutěže

11. Komise provede hodnocení prací do 28. srpna 2015, udělí ocenění a vybere práce na výstavu v následujících kategoriích:    

 •             7-10 let
 •             11-13 let
 •             14-16 let
 •             16-19 let

12. Předmětem hodnocení nebudou práce, které byly zhotoveny v rozporu s pravidly, práce zaslané po termínu a ty, které byly poničeny následkem nesprávného balení

13. Autorům nejlepších prací budou uděleny ceny, vyznamenání a diplomy. Výsledky soutěže budou umístěny na webové stránce Krkonošské knihovny www.biblioteka.jelenia-gora.pl a na webových stránkách partnerů

14. Všechny soutěžní práce zůstávají k dispozici organizátorům

15. Práce vítězů budou po dobu dvou let vystavovány v knihovnách v Euroregionu „Neisse-Nisa-Nysa”

16. Práce, které nebudou po soutěži vybrány na výstavu, bude možné si vyžádat zpátky do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže

17. Pořadatelé si vyhrazují právo bezplatně a bez autorského honoráře reprodukovat a publikovat soutěžní práce pro vzdělávací, popularizační a propagační účely

18. Svou účastí soutěžící zároveň akceptuje pravidla soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů organizátory pro organizační účely a pro podporu soutěže. Za účelem vyúčtování projektu budou osobní údaje předány Městskému úřadu Jelení Hory a Nadaci polsko-německé spolupráce

19. Vyhlášení výsledků, předání cen a otevření výstavy se bude konat 10. října 2015 v Centru informací a regionálního vzdělávání v Jelení Hoře – „Krkonošské knihovně” v Jelení Hoře, ul. Bankowa 27

20. Vítězové budou pozváni na slavnostní předání cen a otevření výstavy písemně nebo telefonicky.

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz