CENÍK A OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
(uvedené ceny vč. DPH)
 
Půjčování knih a časopisů zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
dospělí nad 15 let 150 Kč
studenti, důchodci, držitelé Senior pasu 120 Kč
děti 0 - 7let včetně zdarma
děti do 15 let 60 Kč
vystavení čtenářského průkazu 20 Kč
jednorázová výpůjčka 50 Kč
MVS - výpůjčka z jiné knihovny 50 Kč

Poplatky z prodlení

0. upomínka - po uplynutí 1 měsíce  10 Kč
1. upomínka 30 Kč
2. upomínka 40 Kč
3. upomínka 50 Kč
4. upomínka - předžalobní výzva 100 Kč

Ztráta

manipulační poplatek za zpracování 20 Kč
náhrada knihy pořizovací cena

Užívání internetu zdarma 60 min. denně


Kopírovací a reprografické služby

ČERNOBÍLÝ TISK/KOPIE:
*obrázkem se rozumí souvisle potištěná plocha poloviny a více ze zvoleného formátu
černobílá kopie jednostranná bez obrázku formát A4 2 Kč
černobílá kopie jednostranná bez obrázku formát A3 3 Kč
černobílá kopie oboustranná bez obrázku formát A4 3 Kč
černobílá kopie oboustranná bez obrázku formát A3 4 Kč
černobílá kopie jednostranná s obrázkem formát A4 5 Kč
černobílá kopie jednostranná s obrázkem formát A3 8 Kč
černobílá kopie oboustranná s obrázkem formát A4 8 Kč
černobílá kopie oboustranná s obrázkem formát A3 10 Kč
BAREVNÝ TISK/KOPIE
*obrázkem se rozumí souvisle potištěná plocha poloviny a více ze zvoleného formátu
barevná kopie jednostranná formát A4 (text+malý obrázek/graf) 8 Kč
barevná kopie jednostranná bez obrázku formát A3 (text+malý obrázek/graf) 13 Kč
barevná kopie oboustranná formát A4 (text+malý obrázek/graf) 13 Kč
barevná kopie oboustranná formát A3 (text+malý obrázek/graf) 18 Kč
barevná kopie jednostranná s obrázkem formát A4 20 Kč
barevná kopie jednostranná s obrázkem formát A3 30 Kč
barevná kopie oboustranná s obrázkem formát A4 30 Kč
barevná kopie oboustranná s obrázkem formát A3 40 Kč
Úhrada nákladů na dopravu knihovního dokumentu v oblasti meziknihovních výpůjčních služeb (při zasílání poštou jiné knihovně) 50 Kč
Laminování A4 12 Kč

Ostatní

Pronájem čítárny s plátnem a projektorem - nekomerční využití 200 Kč/h
Pronájem čítárny s plátnem a projektorem - komerční využití 260 Kč/h
besedy pro školy, veřejnost zdarma
Textilní taška 30Kč

Kroužková vazba, cena zahrnuje: hřbet, přední a zadní stranu, svázání

Počet listů Cena
< 25 25 Kč
26 - 100 35 Kč
   

Ceník platný od 5. 5. 2021

Identifikační údaje provozovatele prodejního místa (dále jen "knihovna")

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
IČO 00856100
Tyršova 49, 513 01 Semily, Česká republika
zapsaná ve veřejném rejstříku Pr 1292 vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

 

Adresa

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace

Tyršova 49
51301 Semily
+420 481 622 902
mk@knihovnasemily.cz

 

Podmínky

Tyto podmínky platí při on-line platbách prostřednictvím služby GoPay v knihovním katalogu Městské knihovny Semily, příspěvkové organizace, a vymezují a upřesňují práva a povinnosti knihovny a jejího uživatele. Vše ostatní se řídí knihovním řádem. Knihovní katalog je na webové adrese https://semily.tritius.cz.

Veškerá finanční plnění jsou uvedena v českých korunách (CZK), knihovna není plátcem DPH.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné okamžikem zveřejnění na webové stránce https://semily.tritius.cz/page/terms-and-conditions. Městská knihovna Semily je oprávněna tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, jejich změna nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění změny obchodních podmínek na webové stránce https://semily.tritius.cz/page/terms-and-conditions.

Zaplacením uživatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.

 

Reklamační řád

Veškeré reklamace se uplatňují osobně u ředitelky knihovny v sídle knihovny na adrese Tyršova 49, 51301 Semily.

 

Náklady na dodání produktu

Náklady spojené s dodáním produktu nevznikají.

 

Informaci o ochraně osobních údajů

Informaci o ochraně osobních údajů jsou nedílnou součástí směrnice „Ochrana osobních údajů“, která je součástí Knihovního řádu. Tato směrnice je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Knihovní řád - více zde https://www.knihovnasemily.cz/sluzby/knihovni-rad/

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz