Regionální oddělení

Městská knihovna v  Semilech je na základě smlouvy uzavřené s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pověřená výkonem regionálních funkcí pro oblast Semilska.

Regionální funkce knihoven, poskytované podle § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci zajišťuje pověřená knihovna základním knihovnám v regionu - v rámci okresu Semily 72 knihoven vč. poboček- především tyto služby:

  1. Poradenskou a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  2. Statistiku knihovnických činností
  3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  4. Tvorbu výměnných knihovních fondů, jejich cirkulaci a distribuci
  5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuci
  7. Zaškolení a pomoc s automatizovaným knihovním systémem Tritius

Kromě regionálních funkcí vymezených standardem vykonává pověřená knihovna další nezbytné činnosti, které napomáhají rozvoji knihoven tak, aby byla zaručena dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb všem občanům a které přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb poskytovaných obyvatelům měst a malých obcí, koncepce pro rok 2020 ke stažení zde.

Výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji je finančně zajištěn z rozpočtu Libereckého kraje.

__________________________

Městská Knihovna Semily, příspěvková organizace - regionální oddělení
Tyršova 49
513 01 Semily

Tel: (+420) 481 622 902, (+420) 720 486 089

E-mail: region@knihovnasemily.cz

Metodičky: Lucie Melichová, Linda Bachmanová, Petra Luňáková

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz