Zde najdete užitečné odkazy na metodické příručky pro knihovníky:

Metodika tvorby klíčových slov (vydala MěK Semily, březen 2021)

Další ke stažení zde:

https://www.kvkli.cz/pro-knihovny/dokumenty-k-regionalnim-funkcim/metodicke-prirucky

 

Název příručky Stručný obsah Rok vydání
Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart) Příručka uvádí důležitost výchovy ke čtenářství již u malých dětí, cíle projektu a praktické rady pro jeho účastníky. 2018
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020 Koncepční materiál pracuje s vyhodnocením silných i slabých stránek činnosti knihoven, pojmenovává rizika ohrožující systém knihoven a pojmenovává potenciál příležitostí pro knihovny. 2017
Manuál vesnického knihovníka Metodická příručka pro neprofesionální knihovníky. příručka obsahuje praktické návody, jak pracovat s různými cílovými skupinami a nabízí výběr zajímavých a osvědčených aktivit.  2015
Ochrana osobních údajů v knihovnách Cílem příručky je podat srozumitelné informace ohledně problematiky GDPR se zaměřením na praktické problémy knihoven. 2018
Služby knihoven knihovnám Metodická příručka ohledně krajských programů regionálních funkcí na podporu knihoven. 2014
Standard pro dobrou knihovnu Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami. 2015
Standard pro dobrý knihovní fond Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny. 2017
Rovný přístup : knihovna přátelská seniorům Metodická příručka pro práci knihoven se seniory. 2016
Rovný přístup : knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením Příručka nabízí metodickou oporu v práci knihoven se skupinami ohroženými sociálním vyloučením, může sloužit také jako nástroj při budování strategie knihovny. 2018
Rovný přístup : Standard Handicap Friendly Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. 2014
Webové stránky malých knihoven Metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3000 obyvatel. 2018

 

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz