Dokumenty

LEGISLATIVA, KONCEPCE, STANDARDY

Legislativa, doporučení a jiné

Dokumenty na stránkách Národní knihovny ČR
Legislativa a dokumenty k regionálním funkcím
Koncepce rozvoje knihoven v České republice 2017-2020

Koncepce rozvoje knihoven v České republice 2020-2027(2030)
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky

Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven

Zákony a vyhlášky

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje 2007 - 2015 (schválena usnesením Rady kraje č. 435/08/RK dne 22. 4. 2008) Údaje o počtu knihoven aktualizovány k 31. 12. 2007. Přehled legislativních dokumentů (Knihovní zákon 257/2001 Sb.a návazné prováděcí předpisy, Autorské právo, Ochrana osobních údajů, Svobodný přístup k informacím, Povinný výtisk aj.)
Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy
Vyhláška č. 88/2002 Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (Meziknihovní služby, podrobnosti k evidenci a revizi knihovního fondu)

Výklady a stanoviska

Provádění revize knihovního fondu - výklad Ministerstva kultury ČR
Veřejný internet v knihovnách - výklad Ministerstva kultury ČR

Evidence

Evidence knihoven na Ministerstvu kultury ČR
Informace Ministerstva kultury ČR k evidenci knihoven po 1. 1. 2008 První informace o stanovisku Ministerstva kultury ČR k evidenci knihoven, které neumožňují přístup k informacím na internetu.
Adresář evidovaných knihoven (registrační čísla)

Výtisky

Povinný výtisk

Autorské právo

Autorské právo

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz