Výběrové řízení - knihovník/knihovnice oddělení pro děti a mládež

11.03.2015 08:58

Městská knihovna Semily

vyhlašuje výběrové řízení

na místo knihovníka/knihovnice oddělení pro děti a mládež

 

předpokládaný nástup: 1. 5. 2015

Charakteristika činnosti oddělení:

 • samostatně zajišťuje výpůjční služby a chod oddělení knihovny s univerzálním fondem
 • samostatně zajišťuje knihovnické, bibliografické a informační služby
 • samostatná katalogizace podle stanovených metodik
 • aktualizace a profilování knihovního fondu
 • provádí ochranu, údržbu, zařazování a revizi knihovního fondu
 • navrhuje, zajišťuje a realizuje besedy, workshopy a knihovnické lekce pro mateřské a základní školy v Semilech a školy okolních obcí
 • spravuje internetové stránky dětského oddělení
 • spolupracuje s dalšími kulturními organizacemi města
 • zajišťuje všemi způsoby a formami propagaci oddělení knihovny
 • podílí se na instalaci, přípravě, propagaci a zajištění kulturních akcí pro veřejnost
 • zajišťuje veškeré pokladní služby oddělení (hmotná odpovědnost za pokladní hotovost)
 • vede podklady pro statistický deník organizace
 • vytváří články do regionálních periodik

Požadavky:

 • SŠ nebo VŠ knihovnické nebo pedagogické vzdělání
 • orientace v české a světové literatuře pro děti a mládež, přehled o knižní produkci
 • výborná znalost české gramatiky
 • pokročilá počítačová a informační gramotnost (znalost programů MS Office), znalost práce s internetem
 • dobrá rétorická dovednost, vztah k dětem, kreativita a organizační schopnosti, ochota vzdělávat se
 • pracovní doba se zajištěním výpůjční doby dětského oddělení, tj. jednou týdně do 17 hodin
 • časová flexibilita
 • účast při zajišťování besed, výstav a ostatních akcí do pozdních odpoledních hodin nebo na víkendových akcích pro dětské oddělení (Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu apod.)

Výhodou:

 • praxe v oblasti knihovnictví a práce s dětmi
 • výborný písemný a ústní projev
 • znalost anglického případně německého jazyka na komunikativní úrovni
 • znalost knihovních systémů

Nabízíme:

 • úvazek 100%
 • zajímavou a kreativní práci v příjemném prostředí veřejné knihovny v centru města
 • možnost seberealizace a dalšího vzdělávání (školení, semináře, workshopy atd.)

V případě vážného zájmu zašlete do 25. 3. 2015 do 12:00 přihlášku na e-mailovou adresu reditelka@knihovnasemily.cz nebo ji doručte na adresu:

Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily

Označení: „Výběrové řízení – knihovník“

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní spojení,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce doložte:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech, včetně znalostí týkajících se knihovnictví
 • prostou kopii dokladu o dosaženém vzdělání (ověřenou budeme požadovat až po případném přijetí)
 • návrh interaktivní besedy na téma JARO pro malé čtenáře - 3. třída.

Výběrové řízení se bude konat

v dopoledních hodinách dne 7. 4. 2015 v Městské knihovně Semily.

Zúčastní se ho podle došlých přihlášek vybraní uchazeči, kteří budou splňovat zadané požadavky. Přesný čas jim bude sdělen telefonicky a e-mailem (na kontakty uvedené v přihlášce).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dává uchazeč souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu vyhlašovatele.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na stránkách knihovny www.knihovnasemily.cz a na elektronické úřední desce města na internetové adrese: www.semily.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů.

 

V Semilech dne 10. 3. 2015                                                                                   

Alena Matěchová                                                  

ředitelka Městské knihovny Semily

Zpět

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz