PETICE proti odvolání předsedy Ústřední knihovnické rady PhDr. Víta Richtera

14.08.2019 07:55

Vážení čtenáři, jak jste již možná zaznamenali v médiích, dne 31. července 2019 byl z funkce předsedy Ústřední knihovnické rady, poradního orgánu Ministerstva kultury České republiky, odvolán PhDr. Vít Richter. Stalo se tak na základě rozhodnutí dnes již bývalého ministra kultury Staňka formou změny stanov ÚKR, kdy tato pozice přešla na ředitele Národní knihovny ČR. Tato koncepční změna nebyla předem avizována a o odvolání byl pan Richter informován dopisem.

Vyjadřujeme tímto podporu Vítu Richterovi, jehož v rámci knihovnické obce považujeme za erudovaného odborníka, a kloníme se k původnímu znění stanov, kdy byl předseda volen ze středu knihovníků a jmenován ministrem. PhDr. Vít Richter je jedna z nejvýznamnějších osobností současného českého knihovnictví. Profesně je téměř celoživotně spjat s Národní knihovnou ČR (NK). Byl hlavním iniciátorem vzniku grantového programu MK ČR  -  VISK (Veřejné informační služby knihoven); zcela mimořádné je jeho úsilí o internetizaci českých veřejných knihoven. Jako předseda SKIP a ÚKR prosazoval zájmy knihoven při přípravě nové podoby Knihovního zákona, Autorského zákona, Katalogu prací, Standardu VKIS atd. Vít Richter permanentně jedná s autorskými ochrannými svazy, vydavateli a producenty, ministerstvy, knihovnami ad. Věnuje se organizační a řídící činnosti ve SKIPu, mimořádná je jeho činnost přednášková a publikační v České republice i zahraničí, věnuje se výzkumné činnosti, mimořádné jsou jeho aktivity na podporu spolupráce mezi knihovnami a dalšími paměťovými institucemi, byl dosud předsedou ÚKR.

V médiích proběhlo několik rozhovorů s Vítem Richterem, např. ke shlédnutí zde:

Události a komentáře, cca 30. minuta

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/

Rozhovor na DVTV 

https://video.aktualne.cz/dvtv/bez-udani-duvodu-stale-nevim-proc-to-stanek-udelal-tvrdi-odv/r~9f08d49cbde311e999160cc47ab5f122/

Svaz knihovníků a informačních pracovníků, jehož jsme také členem, připravil petici a prosíme všechny, kteří chtějí podpořit odmítavé stanovisko k této změně a způsobu provedení, o podepsání petice zde: https://e-petice.cz/petitions/petice-skip-cr-proti-odvolani-predsedy-ustredni-knihovnicke-rady-phdr-vita-richtera.html

Předem děkujeme i za případné sdílení! Jitka Šedinová

 

Zpět

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz