Český znakový jazyk od září opět v knihovně

14.08.2020 15:09

KURZ ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA 

PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

 
 

Pořádá: Centrum pro zdravotně postiženéLibereckého kraje, o. p. s. (www.czplk.cz)

Termín zahájení kurzu: 17. 9. 2020 (čtvrtek) od 14,45 do 16,15

  • poté pravidelně každý týden ve čtvrtek ve stejný čas až do března 2021

Místo konání kurzu: Městská knihovna Semily, Tyršova 49 (čítárna 1. p.),                           popř. online výuka a konzultace

Rozsah a obsah kurzu: 25 vyučovacích lekcí (1 lekce/ 90 min, tj. dvě vyučovací hodiny); kapacita kurzu max. 12 osob a min. 8 osob; neverbální komunikace (pantomima, gesta, mimika), procvičení orientace v prostoru, jemné motoriky a koordinace pohybů, nácvik vědomého používaní a prožívání vlastní řeči těla; lexikální a gramatická stránka znakového jazyka, jazykové a komunikační normy Neslyšících, dovednosti pro zdárnou komunikaci s lidmi s různou mírou sluchového postižení; principy univerzálního jazyka; rozhovory s rodilými mluvčími znakového jazyka; prostor pro diskuzi a individuální rozvoj

 

Lektoři kurzu: Mgr. Karel Redlich, Dis. + neslyšící hosté

 

Cena a placení kurzu: 4 000 Kč (první hodina je zdarma), poplatek za kurz bude vybírán hotově proti stvrzence na místě konání kurzu dne 24. 9. 2020, popř. na splátky, nebo bezhotovostně na základě vystavené faktury

 

Účastník dostane po úspěšném absolvování kurzu osvědčení (akreditace MPSV ČR). Bližší informace Vám v případě zájmu poskytne Karel Redlich na telefonním čísle 731 653 008 nebo prostřednictvím emailu vedoucits@czplk.cz

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, která je ke stažení zde,  prosím, odešlete na adresu: Centrum pro zdravotně postižené Semily, Archivní 570, 513 01 Semily. Nebo vyplněnou, podepsanou a oskenovanou přihlášku pošlete emailem na vedoucits@czplk.cz

 

Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo odmítnout přihlášeného zájemce v případě naplnění kapacity kurzu (max. 12 osob). Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno.

 

 

Zpět

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz