Internet v knihovně

Přístup na Internet

  • Uživatel, který chce v knihovně použít veřejný internet, se po příchodu přihlásí u výpůjčního pultu, kde mu bude přidělený počítač.Uživatel je povinnen dbát pokynů knihovníka.
  • Práce v síti Internet je bezplatná.
  • Uživatelé pracují u jednotlivých počítačů samostatně.
  • Uživateli je umožněno používat Internet 1 hodinu denně.
  • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.
  • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
  • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.
  • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s Internetem vám na požádání poskytneme v knihovně.

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz