PhDr. Vít Richter

ředitel Knihovnického institutu

V poslední době se stále častěji vynořuje otázka, zda papírová kniha a tím i knihovna, mají nějakou budoucnost, když dříve nebo později budeme moci číst všechny knihy v elektronické podobě. I přes tyto pochybnosti se na celém světě knihovny dále obnovují, staví a rozšiřují a co je podstatné, knihovny jsou stále veřejností hojně vyhledávány a využívány.

Před nedávnem jsme dokončili velký průzkum více než dvou tisíc českých dětí zaměřený na čtení a využívání knihoven. V jedné otázce jsme děti požádaly, aby nám řekly, co jim knihovna, kam chodí, vlastně nabízí. Myslel jsem si, že děti zcela samozřejmě odpoví, že mají v knihovně k dispozici knihy. Bylo pro mě velkým překvapením, když děti nejčastější konstatovaly, že v knihovně jsou hodné a příjemné knihovnice či knihovníci. Děti dále zdůrazňovaly, že v knihovně mají klid a také oceňovaly přítomnost někoho, kdo jim vždy poradí. Až teprve potom zmiňovaly, že v knihovně jsou knihy, připojení k internetu, počítače a další služby a věci. Podstatné na těchto odpovědích je to, že hlavní dětské preference ve vztahu ke knihovně vůbec nesouvisí s počítači, internetem či obecně s informačními technologiemi, ale s charakterem místa a s lidmi, se kterými se v knihovně děti setkávají.

Knihovny jsou příjemným, otevřeným a bezpečným prostorem, kam může každý přijít, číst si, něco si půjčit, setkat se s přáteli nebo být v klidu sám se sebou. Taková místa budou mít pro lidi vždy své kouzlo.

PhDr. Vít Richter patří k nejvýznamnějším osobnostem současného českého knihovnictví. Profesně je téměř celoživotně spjat s Národní knihovnou ČR (NK), kde pracuje od roku 1971. Prošel řadou pracovních pozic a poznal tak provoz knihovny jako málokdo. Při zaměstnání vystudoval knihovnictví na Filosofické fakultě UK v Praze, v roce 1980 získal doktorát. Po roce 1989 se jako ředitel odboru služeb NK dostal do top – managementu instituce; tedy téměř na vrchol profesní kariéry. V roce 1998 se stává ředitelem odboru knihovnictví. Tentokrát jde především o koncepční a manažerskou práci ve vztahu k jiným knihovnám i oboru jako celku, o legislativu, vyjednávání s politiky a veřejnou správou, spolupráci s partnery z komerční i neziskové sféry apod. Odbor (dnes Knihovnický institut) se pod jeho vedením změnil v dynamické a moderní poradenské, metodické, vzdělávací a koordinační pracoviště s moha úkoly a širokým záběrem.

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz