2010 - 2013

2010

Nejvýznamnější skutečností tohoto roku je otevření zrekonstruované budovy Jitřenka. Po nefunkčním kině pro více než 500 diváků jsou prostory sálu zmenšeny na kapacitu 117 sedadel, velká šatna proměněna na moderní kavárnu a další prostory bývalého  kina využity po dostavbě pro knihovnu.  O prázdninách je knihovna uzavřena, aby se připravila na stěhování. Tento moment zároveň knihovnice využívají k provedení revize knižního fondu a označení knih v dospělém oddělení bezpečnostními kódy. V nové budově se chystají bezpečnostní brány.  Po téměř 20 letech dochází k ukončení činnosti antikvariátu (11. 3. 1991 – 30. 6. 2010), pro který již v těchto prostorách není místo. V knihovně proto končí svoji práci paní Hana Kousalová a do dospělého oddělení nastupuje paní Alena Matěchová.  2.10.2010 – při příležitosti Týdne knihoven – je Jitřenka slavnostně otevřena. Celým domem proudí davy lidí, kteří se chtějí o krásných moderních prostorách přesvědčit na vlastní oči.  Oddělení pro dospělé čtenáře měří 460 m2, oddělení pro děti 105 m2. K dispozici je prosklená čítárna. V přízemí je umístěno  na 200 m2 oddělení  regionálních služeb se skladem s posuvnými regály. O výzdobu dětského a dospělého oddělení se postarala mladá semilská výtvarnice Petra Řezníčková. Takové prostory semilská knihovna nikdy v historii neměla. Veřejnost je s přestěhováním knihovny do středu města a se zmodernizováním spokojena. Dochází zároveň k rozšíření půjčovní doby z 28 na 34 hodin týdně, půjčuje se každou sobotu. Půjčovny jsou vybaveny dalšími počítačovými místy (celkem 13), která jsou přesto téměř neustále obsazena. Je možné zahájit kurzy základů práce na PC pro seniory. Umístění v jedné budově spolu s kinem přináší možnost spolupráce při besedách, autogramiádách a promítání filmů. Uskutečnila se např. beseda s Pavlou Jazzairiovou, Michaelem Vieweghem před premiérou filmu „Román pro muže“, beseda v kině s Vlastimilem Vondruškou či s Jaroslavem Rudišem, který četl z nového románu „Konec punku v Čechách“

2011

Díky vhodným prostorám stoupá počet evidovaných čtenářů  na 1 523. Z toho je 1057 dospělých a 466 dětí do 15 let, což je 17,3 % obyvatel města. Celkem knihovnu navštívilo 38 988 osob. Pokračuje kurz základní práce na PC s názvem „Přítel počítač“. 41 lekcí se zúčastnilo 53 seniorů. Dospělé oddělení zahajuje i jazykové kurzy pro začátečníky a otevírá jako jedna z mála knihoven v ČR „Virtuální universitu třetího věku“, kterou organizuje ČZU v Praze. Hned první rok se přihlašuje 30 studujících. V sále kina proběhlo regionální kolo dětských vypravěčů pod názvem „Čteme všichni, vypráví jen někdo“. Zúčastnilo se 65 dětí ze Semil, Turnova, Liberce a Jablonecka. Vítězové se představili na podzim na festivalu Jičín, město pohádky. Regionální oddělení připravilo 166 výměnných souborů knih s 7 709 svazky do 57 knihoven, v 10 knihovnách provedlo revizi fondu. Knihovnice  se zúčastnily Konference knihovníků Euroregionu Nisa v Jelení Góře a studijní cesty se SKIP Liberec do knihoven v německé Žitavě, Eibau a Varnsdorfu.

2012

V důsledku navyšování cen došlo i ke zvýšení ale i větší diferenciaci čtenářských poplatků -   (dospělí 150 Kč ročně, senioři 120 Kč, děti 60 Kč). Po nástupu nové ředitelky do semilské nemocnice, byla projednána dohoda o půjčování knih a zvukových dokumentů pro pacienty. V rámci celostátní akce „Březen, měsíc čtenářů“, hledaly knihovny nejdéle registrované (nejvěrnější) čtenáře.. V Semilech to byla paní Dana Ceéová, která navštěvuje zdejší knihovnu od r. 1937. Ocenění získala i v rámci kraje. V doprovodu knihovnice L. Klikarové jej převzala v Krajské vědecké knihovně  na slavnostním vyhlášení od ředitelky KVK Liberec Mgr. Blanky Konvalinkové a náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Ing. Lydie Vajnerové. Z pořadů pro veřejnost byl významný „Večer lužicko-srbské poezie“ za účasti předsedy Svazu lužickosrbského spisovatele Benedikta Dyrlicha a dalších hostů. Knihovna byla spolupořadatelem akce  „Listování“ a besedy s anglickým autorem C. D. Paynem v sále kina. Velký ohlas měla prodejní výstava semilského patchworkového klubu v čítárně knihovny, kterou si prohlédlo 875 návštěvníků. V létě se knihovna zapojila do  soutěže „Rozkvetlá knihovna“, kterou vyhlásil SKIP a Svaz květinářů a floristů ČR. Se snímky svých rozkvetlých prostor se umístila mezi 20 nejlepšími knihovnami v ČR. Fotografie byly zveřejněny v časopise „Čtenář“ a knihovna získala zdarma předplatné na časopis Svazu. Nové webové stránky knihovny měly 8 409 návštěv. Na konci roku 2012 absolvovala knihovnice Růžena Buchtová kurz pro certifikované trenéry paměti I. stupně.  Závěrem roku převzala paní Sv. Hendrychová z rukou ředitelky  KVK Liberec ocenění za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji.

2013

Během roku došlo k několika personálním změnám. 1. ledna 2013 byla do funkce ředitelky jmenována Bc. Alena Matěchová. 31. 8. 2013 přesně po 50 letech ukončila svoji činnost v knihovně paní Sv. Hendrychová, na její místo přešla po odchodu do důchodu paní M.Vrbenská a do dětského oddělení nastoupila slečna Linda Novotná. Při příležitosti životního jubilea převzala v únoru M. Vrbenská „Cenu města Semil“ za rok 2012 „za obětavou práci knihovnice a ředitelky MěK a za soustavnou práci pro pěvecký sbor Jizerka“. V březnu vytvořila ředitelka A. Matěchová  nové webové stránky. Knihovna prezentuje své služby a informuje o akcích i prostřednictvím sociální sítě Facebook. V září se uskutečnil první kurz trénování paměti pro veřejnost, jeden dopolední pro seniory a podvečerní pro pracující veřejnost. Po složení požadované zkoušky obdrželi účastníci kurzu osvědčení o absolvování. Absolventi se i nadále schází jednou měsíčně v Klubu absolventů kurzu trénování paměti.  Firma Konvex Optik,  poskytla do oddělení pro dospělé čtenáře veřejnosti k zapůjčení dioptrické brýle. Na besedách  se účastnili  spisovatelé Jaroslav  Rudiš, Arnošt  Goldflam,  místní autorka Vladimíra Sůvová  a Vráťa Ebr  s Marií Formáčkovou.

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz