1970 - 1979

1970

Ve střediskových knihovnách  v Jablonci nad Jizerou, Vysokém a Lomnici n.Pop. byla ustavena místa profesionálních knihovnic. Okresní lidová knihovna v Semilech měla rozpočet 266 078 Kč. pro knihovny v okrese nakoupila knihy za 162 982 Kč, z toho pro semilskou knihovnu  za 32 211,-  Kč.

1971

Proběhl celostátní aktiv o práci knihovníků v předvolebním období voleb do zastupitelského sboru. O metodách práce knihoven promluvil ředitel V. Mikeš. Na základě Směrnice MK ČSR o zvláštních fondech tiskovin v knihovnách jednotné soustavy se začalo provádět vyřazování „závadných knih a autorů“. Ve městě se řeší umístění knihovny.

1972

Na 53. literárním pátku promluvil Jan Knob, CSc (vlastivědný pracovník a spisovatel, jehož dílo bylo zakázáno)  o Jaroslavu Ježkovi  jako o svém příteli.  Knihovna zorganizovala literární soutěž na téma I. Olbracht a Podkrkonoší. Zúčastnilo se jí 83 autorů, kteří zaslali 147 prací. Tento rok byla zavedena okresní katalogizace - knihovnice zajišťují jednotlivé nákupy knih a jejich zpracování pro střediskové knihovny Studenec, Jablonec n. Jiz. a Vysoké n. Jiz. Ředitel V. Mikeš přechází na KNV a řízením je pověřena Věra Říhová. Pokračuje vyřazování „závadné“ literatury.

1973

Nákladem 1 000 výtisků byla vydána „Bibliografie Ivana Olbrachta“ s obálkou Vladimíra Komárka - díl 1. Autory jsou M. Laiske a M. Nosek, vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu ČSAV v Praze. Knihovna vydala také sbírku básní Františka Jerieho z Jilemnice. Na besedu přijel spisovatel Eduard Petiška. Knihovna tento rok obnovuje  Klub mladých čtenářů. Pořádá pro ně soutěže, výlety, děti si vedou čtenářské deníky a kroniku. Z nařízení Krajského národního výboru v Hradci Králové byla provedena prověrka „závadné literatury“ a knihy musely být v balících z Okresní lidové knihovny odvezeny.

1974

Knihovna stále nemá ředitele. Vedením je dál pověřena účetní Věra Říhová. Zpráva o stavu OLK Semily konstatuje, že „prostory jsou naprosto nevyhovující, hygienicky závadné,  půjčovny jsou přeplněny knihami“. Proto se musí i literární pátky konat na různých místech ve městě. Pracovnice knihovny jsou zapojeny do veřejné činnosti (v SSM na vesnici, ve školské a kulturní komisi, při brigádách na zvelebování obce). Velmi aktivní je dětský čtenářský kroužek VLČATA. Děti zajišťují i donášku knih starým a invalidním čtenářům.

1975

V rámci prostorového řešení je dětské oddělení přemístěno do Tyršovy ulice 35 (Dům u Kosařů). 1. 10. je v knihovně v Čapkově ulici otevřeno oddělení politické literatury. V čítárně je k dispozici 48 titulů našich i zahraničních novin a časopisů a barevná televize. Ředitelkou se stává paní  Libuše Vítková

1976

Z místních lidových knihoven Bítouchov a Spálov se staly pobočky OLK. Knihovna má ve fondu 37 066 svazků a navštěvuje ji 1.214 čtenářů. Metodičky vykonaly 83 návštěv obecních knihoven v okrese a poskytly knihovnicím 32 konzultací. Uskutečnila se beseda se spisovatelem Janem Bucharem o knize „Co se kdy u nás šustlo“. V tomto roce zanikly tradiční „Literární pátky“.

1977

Okres Semily má 4,58 svazků knih na 1 obyvatele, což je nejvíce ve Východočeském kraji. Na 1 čtenáře připadlo téměř 34 knih. V půjčovně pro dospělé došlo ke zborcení podlahy, provoz proto musel být omezen. Bylo zřízeno oddělení pro dospívající mládež, umístění v jiné budově je provozně nevyhovující.

1978

Do knihovny nastoupila slečna Jitka Kobrová (později Vanclová, pracuje v regionálním oddělení dosud). Z důvodu značné nemocnosti došlo k prudkému poklesu metodických návštěv. Snížily se i výpůjčky, mírný nárůst nastal jen u časopisů. Knihovna přistoupila k  modernizaci půjčovny pro dospělé. Byl zaveden volný výběr knih a oddělení společensko-politické literatury získalo místa pro studovnu a čítárnu. 

1979

Tento rok se výpůjčky znovu zvýšily. A byl to výrazný nárůst - u naučné literatury z 2 853 na 7 158 svazků a u krásné literatury z 18 623 na 37 747 svazků !  Průměrná částka na nákup knih ve Východočeském kraji je 4,12 Kč na obyvatele. Semily této výše ale nedosahují.  Metodický obvod knihovny tvoří 112 knihoven. Semilská knihovna se zapojila do akcí k mezinárodnímu roku dítěte.

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz