Historie

Knihovna v Semilech byla založena 16. listopadu 1864 jako součást čtenářsko- pěveckého spolku. Byla první v celém soudním okrese a její působení se vztahovalo i na okolní obce. Finančně ji podporovaly všechny instituce a spolky ve městě. V roce 1900 zahájila činnost i samostatná čítárna, pro kterou město poskytlo prostor a hradilo náklady spojené s provozem.Odebírala většinu tehdy vycházejících časopisů. V době 1. světové války činnost knihovny ustala a její rozvoj nastal až po roce 1919, kdy podle zákona o veřejných knihovnách se správy knihovny ujalo město.

Po sloučení Semil a Podmoklic v r. 1939 došlo i ke sloučení knihoven. Za 2.světové války se osud knih podobal osudu národa. Byla vyřazována díla českých a světových autorů (Čapek, Vančura, Olbracht, Dostojevský aj.). Zatčen byl knihovník Josef Svoboda. Za dobu své existence se knihovna 17krát stěhovala. V roce 1949 to bylo do budovy bývalé městské spořitelny, kde byla téměř 50 let.

V 60. letech se o dobré jméno knihovny zasloužila knihovní rada v čele s dr. Vladimírem Daníčkem. V letech 1960 – 1994 působila jako okresní knihovna s metodickým střediskem pro knihovny jednotné soustavy v okrese.

Po roce 1989 nastalo uvolnění i v knihovnictví. Vycházelo mnoho nových titulů, do knihovny se vracely knihy zakázaných autorů. Bylo nutné vyřadit politicky i morálně zastaralé knihy. Knihovna otevřela vlastní antikvariát. Nastal rychlý rozvoj techniky - knihovna zakoupila počítače. Program Lanius umožnil zpracování a evidenci knih včetně tisku katalogizačních lístků, ON-LINE katalog vyhledávání knih v počítači podle různých hledisek namísto dosavadních lístkových katalogů. Na základě úspěšného grantu Ministerstva kultury ČR otevřela knihovna od r.1998 veřejnou internetovou stanici s barevnou tiskárnou.

Od 1.února 1999 zahájila knihovna činnost v nové budově v ulici Ke Stadionu, v níž se konečně soustředila všechna oddělení. V přízemí našli zájemci půjčovnu časopisů a antikvariát, v 1.poschodí půjčovnu knih pro dospělé, internet, kopírku a bibliograficko-informační službu se specializovaným fondem regionální literatury. Druhé patro patřilo dětem a hudebnímu oddělení. Pořádali se zde i tematické besedy pro děti i dospělé, literární čtení, soutěže pro děti a další aktivity. Příjemné prostředí poskytovala k podobným setkáváním i zahrada za domem.

Od 1.1.2003 byla Městská knihovna v Semilech pověřena Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci výkonem regionálních funkcí. Ty dosud zajišťovaly pracovnice Okresní knihovny. Po ukončení činnosti okresních úřadů došlo ke spojení obou knihoven a v Městské knihovně v Semilech vzniklo nové regionální oddělení se třemi pracovnicemi, které poskytovaly služby pro více než 70 základních knihoven bývalého okresu. Pro nedostatek místa bylo nutné uskladnit knižní fond zvlášť v suterénu budovy archívu v Semilech, což nebylo příliš vyhovující. Činnost oddělení byla financována ze státní dotace prostřednictvím Krajského úřadu v Liberci.

Současnost

Až v roce 2010 se díky grantu, které Město Semily získalo z evropských fondů, podařilo zajistit knihovně důstojné místo přímo v centru města . Provoz knihovny byl zahájen v říjnu 2010 v nově rekonstruované budově bývalého kina Jitřenka právě v době konání celostátní akce Týden knihoven. Byla to opravdu důstojná oslava knihovnictví. V den otevření proudily davy Semilanů všemi prostorami. Stovky lidí si mohly prohlédnout světlé a milé prostředí dětského oddělení, kde každého nadchlo rohové podium s patchworkovými polštářky, společenskými hrami a hračkami a možností využití 5 internetových míst . Oddělení pro dospělé čtenáře získalo prostornou půjčovnu s galerií pro uživatele internetu a s veselým dětským koutkem sloužícím maminkám, které si vybírají knížky, k jejich klidu a pohodlí. V přízemí se nachází regionální oddělení a ředitelna. Velké prostory s moderními kompaktními regály šetřícími prostor vyhovují pro zpracování a přípravu knižního fondu určeného sedmdesáti základním knihovnám regionu.Za celý týden se do knihovny přihlásilo nově 146 dospělých čtenářů a 79 dětí, čtenáři obou oddělení si vypůjčili domů téměř 3 tisíce dokumentů. A zájem o knihovnu neustává. Každý týden se přihlašují noví čtenáři . To je asi nejlepší odpovědí na obavy, zda o knihovnu bude zájem.

Výhodou je společné umístění s kinem, umožňující vzájemnou spolupráci. Během krátké doby knihovna uspořádala k premiérám několika filmů různé akce pro děti, mládež i dospělé (Potterománie, veřejné čtení z knih Narnie, setkání se spisovateli …)

V současné době si mohou čtenáři v Semilech půjčit přes 35 tisíc knih a 40 titulů novin a časopisů. Knihovna patří k vyhledávaným kulturním zařízením nejen ve městě, ale i v regionu.

 

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz