Dnes otevřeno: Pro dospělé: 9 - 17, Děti a mládež 12 - 16 Týdenní pracovní doba

Historie

Založení

Knihovna v Semilech byla založena 16. listopadu 1864 jako součást pěvecko-čtenářského spolku za finanční podpory všech spolků a institucí ve městě. Roku 1900 zahájila činnost i samostatná čítárna; město poskytlo prostory a financovalo provoz. Čítárna odebírala většinu tehdy vycházejících časopisů. Činnost knihovny ustává v období 1. světové války. Po roce 1919 se podle zákona o veřejných knihovnách ujímá správy knihovny město.

Stěhování

Za dobu své existence se knihovna celkem 17krát stěhovala. Roku 1949 se hlavní sídlo knihovny přesouvá do budovy bývalé městské spořitelny v Čapkově ulici, kde setrvává téměř padesát let. Roku 1981 je knihovna dokonce rozmístěna po pěti budovách ve městě, což působí provozní problémy.

Besedy a katalogizace

Od roku 1954 knihovna pořádá besedy s autory. Do následujícího roku se datují počátky katalogizace celého knižního fondu.

Pod jednou střechou

V únoru 1999 přesídlila knihovna do budovy se zahradou v ulici Ke Stadionu, v níž soustředila pod jednu střechu půjčovnu knih pro dospělé, děti i hudební oddělení.

Regionální funkce

Od 1. 1. 2003 je Městská knihovna v Semilech pověřena Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci výkonem regionálních funkcí. Ty dosud zajišťovaly pracovnice Okresní knihovny. Po ukončení činnosti okresních úřadů došlo ke spojení obou knihoven a v Městské knihovně v Semilech vzniklo nové regionální oddělení se třemi pracovnicemi, které poskytovaly služby pro více než 70 základních knihoven bývalého okresu. Pro nedostatek místa bylo nutné uskladnit knižní fond zvlášť v suterénu budovy archivu v Semilech, což nebylo příliš vyhovující. Činnost oddělení byla financována ze státní dotace prostřednictvím Krajského úřadu v Liberci.

 Jitřenka

U příležitosti Týdne knihoven, dne 2.10.2010, je slavnostně otevřena rekonstruovaná budova Jitřenky. Stává se domovem nejen knihovny, ale také nového kina, kavárny a TV Semily. Po letitém úsilí jsou konečně všechna oddělení knihovny pod jednou střechou; v přízemí je ředitelna a regionální oddělení, v prvním patře sídlí oddělení pro dospělé a v druhém patře oddělení pro děti a mládež, to vše na celkové ploše 765 m2. 

Historie semilské knihovny ke 150. výročí založení
Jak šel čas - Bc. Alena Matěchová (754,22 KB)

Semilská knihovna v proměnách času

Půjčovny v ul. Čapkova 71 v roce 1994